Technické informace

Zde bychom Vám chtěli zjednodušeně přiblížit správný postup při realizaci nových podlah, ať už při rekonstrukcích či instalacích v novostavbách.  

Podlahy jsou nedílnou součástí našeho domova, kterou používáme a zatěžujeme každý den. Jde zároveň o část stavby, která by měla vydržet dlouhá léta. Pokud se nám například nebude líbit barva zdí, tak si snadno zajistíme přemalování bez žádných náročných překážek. Pokud ovšem budeme řešit výměnu podlah, tak nás pravděpodobně bude čekat poměrně velký a poměrně složitý zásah.  Pravděpodobně se nevyhneme - vystěhování a nastěhování nábytku, hluku a stavebnímu odpadu, někdy i nutnosti na několik dnů domov opustit v závislosti na rozsahu potřebných prací, atd.. Podlahy s vámi žijí každý den a pokud je nechcete měnit každých 5 let, tak by pro Vás neměla být při rozhodování nejdůležitější ukazatelem cena, ale poměr toho co za své vložené peníze dostanete.. 

ZÁKLADY aneb NEŽ ZAČNEME 

Před každou instalací jakékoli nové podlahové krytiny je důležité zjistit stav podkladu. Zde jsou jasná a přesně definovaná pravidla na jaké podklady se dají nové podlahy instalovat a je téměř jedno zda půjde o lino, laminátovou podlahu nebo třeba vinyl. 

Podklad by měl mít vždy základní vlastnosti a těmi se myslí, že bude:  

  • Pevný 
  • Rovný
  • Suchý 

První pojem:  Pevný podklad

Pevnost podkladu bývá ve většině případů dostatečná, ale můžete se setkat s problémovými či kritickými podklady, což může být velký problém. Může jít například o rozpadlé dřevěné desky, podkladní trámy nebo špatný beton či potěr. 

Zkouška pevnosti podkladu se provádí například pomocí odtrhových zkoušek, drážkováním atd.. Kontrolu pevnosti podkladu vždy nechte na člověku, který s tím má nějaké zkušenosti a může tak odborně zhodnotit stav. 

Druhý pojem: Rovný podklad


Rovnost podkladu má jasně daná pravidla normou. Podklad pro většinu podlah nesmí vykazovat rozdíly na 2m lati větší než 2mm. Měření se provádí rovnou latí či vodováhou, s níž se obchází místnosti a provádí se kontrola buď optická či pomocí měřících klínů. Velmi dobré je také měření rovinatosti pomocí digitálního laseru, který vám velmi dobře ukáže rozdíly ve výškách podkladu. 

Tento proces by se nikdy neměl brát na lehkou váhu, jelikož může později způsobit hodně problémů a podlahu si vždy nechte vhodně srovnat do roviny. 


Třetí pojem: Suchý podklad

Suchý podklad je pojem, který nám určuje hodnotu zbytkové vody v podkladu a tyto hodnoty jsou opět přesně definované normou.  

Je nezbytné tyto hodnoty kontrolovat především u cementových potěrů, betonů, samonivelačních stěrek či anhydridových povrchů, jelikož opomenutím této kontroly může dojít po pokládce vlivem zvýšené vlhkosti k nevratným změnám a poškození celé podlahy a podkladu. Měření se provádí asi nejčastěji pomocí digitálních přístrojů (nedestruktivně - není potřeba bourat podklad) nebo pomocí CM měřícího přístroje, který je nejpřesnější ze všech metod, ale zde dochází k vybourání podkladu, odběru vzorku a následnému speciálnímu měření.

Nejvyšší dovolené hodnoty vlhkosti podkladu cementového potěru (betonu) pro pokládku linolea, gumy, korku, PVC, vinylu jsou 2CM (3,5%). 

Pro dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahy jde o 1,25CM (2,5%)

Pro paropropustné textilie (třeba koberce) 3,2CM (5%) 

Co se týká anhydridových/kalciumsulfátových potěrů, tak norma povoluje maximální hodnoty: 

Pro Linolea, Gumy, PVC, Korek, Vinyl, parkety, dřevěné podlahy, laminátové podlahy                                                         0,5%CM 

Pro paropropustné textilie (koberec apod.)                    1,0%CM


* Navíc pokud je v místnosti podlahové vytápění, pak musí být maximální dovolené hodnoty vlhkosti podkladu ještě nižší!